Η θερμοκουβέρτα είναι ένα μέσο θερμοθεραπείας που χρησιμοποιείται στην αισθητική.  Χρησιμοποιούνται για την εφίδρωση του σώματος μέσω της οποίας επιταχύνεται η αιματική κυκλοφορία, επέρχεται αύξηση του μεταβολισμού κατά 40% περίπου και προάγεται η νευρομυϊκή χαλάρωση και η αποβολή των τοξινών. Συνεπώς βοηθά στην αποσύνθεση του λίπους και τη σύσφιξη του συνδετικού ιστού.

Η θερμοκουβέρτα είναι κατασκευασμένη από ειδικό υλικό μονωμένο και εσωκλείονται αντιστάσεις.  Μπαίνοντας στην πρίζα η συσκευή, ζεσταίνονται οι αντιστάσεις της και το άτομο που κλεινετε σε αυτές, (τυλίγεται σαν σε μία κουβέρτα), αρχίζει και ζεσταίνεται.  Η θερμοκρασία που αναπτύσουν ρυθμίζεται από ειδικούς διακόπτες και δεν υπερβαίνουν τους 38 – 40 βαθμούς C.  Η θερμότητα μεταφέρεται σε βάθος στους υποκείμενους ιστούς.  Οι μύες χαλαρώνουν και επέρχεται και ψυχική ηρεμία.  Η θερμοκουβέρτα είναι μέθοδος η οποία συνδυάζεται όταν ακολουθεί ηλεκτροθεραπεία σώματος ή διείσδυση προϊόντων με μάλαξη.